Mycket om fotboll men också sport och spel

Sport ska vara drogfritt

 

Droger har funnits i alla civilisationer sedan människan tillkom för cirka 180 000 år sedan. Det innebär däremot inte att droganvändning är något vi behöver acceptera i samhället. Speciellt företrädare för idrottsrörelsen har av tradition varit extra hårda när det gäller att bekämpa droganvändning.

Vad droger kan åstadkomma

Vissa droger kan under en kort period öka den fysiska och psykiska prestationsförmågan. Det är dock bara att inse att den självklara långtidseffekten är skadlig vad gäller droger i allmänhet. De flesta vet att drogmissbruk kan ge skador på inre organ, som exempelvis hjärnan, levern, njurarna. Vi får dock inte glömma den sociala skadan, i form av en nedsatt förmåga att hantera relationer till andra människor.

Kampen mot droger är viktig inom sporten

Idrottsrörelsen fokuserar ofta på barn och ungdomar och det är därför självklart att dessa individer ska ha möjligheten att vistas i en drogfri miljö. Drogmissbruk skadar unga människor extra mycket och det är av yttersta vikt att unga (och även vuxna, naturligtvis) känner att idrotten står stark mot alla typer av droganvändning.

Kampen mot droger är viktig och många aktiva utövare och funktionärer inom idrottsrörelsen använder bland annat självtester när det kommer till att upptäcka drogmissbruk.